Årsmøte 14. mars 2019

Innkallelse for årsmøte

 

Årsmøte vil bli holdt på Ekeberg idrettens hus. Torsdag 14 mars 2019, Kl 19.00.

Agenda

1. Åpning.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av innkallelse med saksliste.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Innkommende forslag.
7. Strykninger av medlemmer.
8. Valg ifølge vedtekter.
9. Avslutning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

 

Styret i Oslo Feltskyttere