Årsmøte 30. mars 2021

Innkallelse for årsmøte

 

Årsmøte vil bli holdt på Ekeberg idrettens hus. Tirsdag 30. mars 2021, kl. 18.30.
(- med forbehold om evt endringer som følge av korona.)

Agenda

1. Åpning.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av innkallelse med saksliste.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Innkommende forslag.
7. Strykninger av medlemmer.
8. Valg ifølge vedtekter.
9. Avslutning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

 

Styret i Oslo Feltskyttere, 20. feb. 2021.