Årsmøte 13. mars 2024

Innkallelse for årsmøte

 

Årsmøte vil bli holdt på Ekeberg, onsdag 13. mars 2024, kl. 18.30.

Agenda

1. Åpning.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av innkallelse med saksliste.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Innkommende forslag.
7. Strykninger av medlemmer.
8. Valg ifølge vedtekter.
9. Avslutning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. feb.

 

Styret i Oslo Feltskyttere, 1. feb. 2024.