Dynamisk rifle

Dynamisk; Rifle

Konkurranser i dynamisk rifle benytter stort sett de samme reglene som benyttes i konkurranser for dynamisk pistol.
I dynamisk rifle konkurreres det i følgende divisjoner:

• Semi Auto Open: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
To-fot og lignende er tillatt.
Minimum faktorkrav Major: 320.
Minimum faktorkrav Minor: 150.
• Semi Auto Standard: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
Rekyldempende kompensator er tillatt (max 26 x 90 mm).
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum faktorkrav Major: 320.
Minimum faktorkrav Minor: 150.
• Manual Action Open: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
To-fot og lignende er tillatt.
Minimum faktorkrav Major: 320.
Minimum faktorkrav Minor: 150.
• Manual Action Standard: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
Rekyldempende innretninger er ikke tillatt.
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
Minimum faktorkrav Major: 320.
Minimum faktorkrav Minor: 150.
Maksimum antall skudd i magasin: 6.
For å kunne delta i konkurranser i praktisk rifle må man være godkjent praktisk skytter.

NB! Sjekk det til enhver tid gjeldene regelverk fra IPSC for oppdaterte/gjeldende regler.
Anskaffe rifle til dynamisk skyting
Her er listen fra Politiet over godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting pr. 2005-03-30:

1 Bushmaster XM15/V-Match
2 Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
3 DPMS Panther Bull 24 Spesial
4 Galil AR
5 Heckler & Koch 94
6 Heckler & Koch SL 8
7 Izhmash Saiga Sport 520
8 Izhmash Saiga Sport 555
9 SIG SG 550 SP
10 Steyr AUG sivil modell
11 Valmet M76/78A2
12 Oberland Arms (OA) 15
13 Olympic Arms AR-15 H-bar
Det er kun modeller med lang pipe og fast kolbe (ikke innfellbar) som tillates. Våpenet skal ved fabrikk være bygget til kun å kunne skyte halvautomatisk ild. Dersom person som har tillatelse til å eie et slikt våpen bytter til kort pipe eller innfellbar kolbe kan det bli å betrakte som vesentlig endring av våpenets karakter eller beskaffenhet, jfr. Våpenlovens § 8, 3. ledd.

Rundskriv G-155/93 åpner adgang for dispensasjon for videresalg av «forbudte våpen» under forutsetning av at våpnet var lovlig registrert før forbudet trådte i kraft, og at kjøper tilfredstiller kravene til erverv. Hvis våpenet opprinnelig var registrert som samlervåpen kan våpenet kun videreselges til annen samler.