Dynamisk

Dynamisk skyting

Dynamisk skyting er blitt en stor internasjonal idrett som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet, gjennom både nasjonale og større internasjonale arrangementer over hele verden.
Dynamisk skyting utøves med pistol/revolver, rifle og hagle og følger et internasjonalt regelverk godkjent av IPSC.
Dynamisk skyting har ingen faste skyte­programmer. Alle oppgaver en skytter blir stilt over for vil til enhver tid være variable. Reglene vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Skytteren skal treffe målene mest mulig presist, med mest mulig kraft, på kortest mulig tid.
Mottoet «Diligentia, Vis, Celeritas» (DVC) betyr «presisjon, kraft, hurtighet» og skal gjenspeile de balanserte elementene i skyteformen.

Til tross for at vi ikke er mange gjør vi det til gjengjeld bra på skytebanen. Dymanisk gruppe har tatt medalje i lag de siste 13 årene på rad med fordelingen 3 bronse, 2 sølv og 8 gull. I tillegg har klubbens medlemmer tatt medaljer i alle de store stevnene i norden samt rifle EM. Klubben har også bidratt med landslagsskyttere i en årrekke.

Vi har fostret flere individuelle norgesmeste i både standard og open.
Vi skyter primært med rifle men er også aktive på pistol. Klubben han tilby et godt miljø hvor alle kjenner alle og vi er sosiale på turer i det store utland og stevner.
Vi holder godkjenningskurs for nye dynamiske skyttere 1-2 ganger i året, dette kurset er påkrevd skal du skyte dynamisk.

Som medlem i OFS er du også forpliktet til å være medlem i DSSN som vil sende deg et eget krav på forbundskontingent (kr. 500 i 2014).

 

Skytetider

Med virkning fra 1. april 2014, innføres følgende skytetider på Løvenskioldbanen:
Hverdager: kl. 0800-2100
Søndager : Banen er stengt for skyting, unntatt terminfestede stevner. Stevner kan avholdes i tiden kl. 0900-1900.
Skytefrie dager: Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, 17. mai, første juledag, annen juledag.

Medlemsregister
Endringer av opplysninger i medlemsregisteret (f.eks. adresse, telefon eller e-postadresse) for medlemmer i felt gruppa skal sendes til kasserer på e-post kasserer@ofs.no For medlemmer i dynamisk gruppe til dynamisk@ofs.no