Endring av kontingent 2020

Vedlegg til årsmøte 2018 (mars. 2019) – endring av kontingent

Oslo Feltskyttere ser seg nødt til å justere kontingentavgiftene mht økte kostnader. Endringene trer i kraft for kontingent/året 2020.

Kontingentgruppe Økning i kr Før, inkl 2019 Fra 2020
NSF + 100 775 875
NSF 60 år + 100/2 390 440
NSF ungdom + 100/2 390 440
Dynamisk + 100 350 450
Dynamisk 60 år + 100/2 175 225
NSF+Dynamisk + 100 1125 1225
NSF+Dynamisk 60 år + 100/2 565 615

Vi takker for forståelsen for denne mindre økningen av kontingenter.