HVA ER FELTSKYTING?

Utstyrsklasser

Utifra utstyr konkurreres det i åtte klasser:

Feltløypen

10 standplasser:

  • 6 skudd på hver standplass i Finpistol, Grovpistol, Revolver og Militær. 5 skudd for de andre klassene.
  • 1 til 6 blinker per standplass.
  • Skyteavstand fra 7 til 70 meter (Ved magnum 7 til 200 meter).
  • Skytetid er normalt 6 til 14 sekunder per standplass.
  • Vanligvis skytes det fristil (valgfritt mellom begge hender eller bestehånd) (alltid begge hender ved magnum).
  • På noen standplasser skytes det enhånds med beste hånd.
  • Vanligvis pleier en standplass å være med liggende skyting.

Skiver og scoring

Arrangøren kan fritt velge hvilke skyteskiver som skal benyttes. Poeng tildeles basert på treff der man blir tildelt 1 poeng for hver skive man treffer, og 1 poeng per treff, f. eks en standplass med 3 skiver pr. skytter med forskjellig størrelse, og derfor vanskelighetsgrad, kan gi maks 9 poeng hvis skytteren skyter 2 skudd pr. skive: 1 poeng per treff og 1 poeng per skive.

En skytter som ikke ligger på toppnivå kan derfor ‘safe’ på standplassen og skyte 6 treff i den letteste skiven og fortsatt få 7 poeng, eller skyte 5 sikre skudd for 6 poeng og gamble med ett på en annen for og prøve og oppnå 8 poeng.