Kontingent 2019

Kontingent 2019


Kontingenten sendes ut

I påsketider som kalenderen viser nå så sendes kontingenten, det vil være mulig(anbefalt) å betale denne via minidrett (link) hvor av registreres med en gang, alternativt med fakturainformasjon som sendes pr epost i tillegg (faktura i pdf -format). Ved betalt kontingent vil man kunne laste ned medlemskort fra minidrett (link)

 

MinIdrett

Vi minner om at er fordel å logge seg inn på minidrett (link) for å sikre at kontaktinformasjon som adresse, epost og mobilnr er korrekt.
(Hvordan logge inn og hvordan ser det ut der ? https://feltskyttere.no/minidrett/ )

 

Spørsmål ?

Spørsmål rundt dette, evt korrigeringer, ber vi at sendes på epost sekretar.ofs@gmail.com

 

Skrevet 19 april 2019.