Kontingent 2021

Kontingent 2021

 

Kontingenten sendes ut ila april. Varsel både på sms og epost. Mindre økning på kr 50,- som følge av økning av forbundskontinget for de med kobling til NSF (vanlig pistol/felt).

Når får SMS/epost-varsel så kan en logge seg inn på https://minidrett.nif.no for å betale denne, ved å gjøre det på denne måten så registreres betalingen umiddelbart og man kan hente nytt medlemskort kort tid deretter. Forutsetter at man har bekreftet bruker på minidrett.

Ikke anledning til å benytte MinIdrett-løsningen? I utsendingen av kontingenten så vedlegges det i tillegg en faktura i form av PDF-fil i eposten(link til) som sendes ut, hvilket fungerer som alternativ til minidrett som da inneholder kontonr/kid/beløp. Det kan også være at dukker opp som efaktura i nettbanken.

Spørsmål og korrigeringer (ved feil i faktura eller feil i medlemsregister) kan det feks sendes beskjed via epost til sekretar.ofs@gmail.com

Ber om at betales innen fristen siden det skaper mye arbeid for oss som gjør en god innsats ulønnet/frivillig til klubbens fordel og gjør vårt beste til å holde kostnadene lave. Vi har også lyst å være litt på banen fremfor å sitte fremfor pc-skjermen for å følge opp.. : )

Vi ønsker å minne om at på minidrett.nif.no (link) så har du som medlem i OFS mulighet for å kontrollere og oppdatere dine opplysninger, her vil du også finne medlemskort(etter betalt) og startkort. Om du ikke har logget inn her før så anb. vi på det sterkeste at dette gjøres, se gjerne feltskyttere.no/minidrett (link)

Kontingentene er som følger;
NSF 925, NSF 60år 490, NSF ungdom 390, Dyn. 450, Dyn 60år 225, NSF+Dyn 1275 og NSF+Dyn 60år 665.
Under dynamisk tilkommer egen kontingent fra dssn, sammenlignet med nsf-medlemmer så faktureres det inklusive fra OFS.

 

Mvh OFS, 29. mars 2021, oppdatert 20. april 2021.