Lenker

Noen lenker som kan være av interesse

 

Felt:
http://www.skyting.no/Sider/Skytter.aspx
http://www.esc-shooting.org/
http://www.issf-sports.org/

 

Nyttige linker dynamisk:
DSSN www.dssn.no
IPSC http://www.ipsc.org/
IPSC rules http://www.ipsc.org/rules/
USPSA http://www.uspsa.com/
Equipnor http://equipnorshop.no/
Speedgear http://www.speedgear.no/
Oscar Mike http://www.oscarmike.no/
Winge våpen http://wingevapen.no/
Midway Norge http://www.midway.no/
Triggerfreeze http://www.triggerfreeze.com/
Sammern http://www.sammern.com/
Double Alpha http://www.doublealpha.biz/
Brownells http://www.brownells.com/
JP http://www.jprifles.com/
Bushmaster http://www.bushmaster.com/index.asp
DPMS http://www.dpmsinc.com/Competition-Rifles_ep_73-1.html
Brazos Custom http://www.brazoscustom.com/Home.htm
SVI http://www.sviguns.com/
Glock http://eu.glock.com/
Dawson Precision http://www.dawsonprecision.com/
Ed Brown http://www.edbrown.com/
NRA http://home.nra.org/
Colt http://www.colt.com/
Winchester http://www.winchesterguns.com/
Dillon Precision http://www.dillonprecision.com/
Tanfoglio http://www.tanfoglio.it/eng/home.php
SPS http://www.spsguns.es/ENG/HOME_EN.html
STI http://www.stiguns.com/
Para Ordnance http://www.para-usa.com/2013/index.php
Remington http://www.remington.com/
Kimber http://www.kimberamerica.com/
Lee Precision http://leeprecision.com/
Norma http://www.norma.cc/
Frontier Bullets http://www.frontierbullets.co.za/
Lyman http://www.lymanproducts.com/lyman/main/
Hornady http://www.hornady.com/
Federal http://www.federalpremium.com/
Starline http://www.starlinebrass.com/
CR Speed http://www.crspeed.co.za/
Vihtavuori http://www.vihtavuori.com/en/homepage.html
Zeiss http://www.zeiss.no/
Swarovski http://www.swarovskioptik.com
Leupold http://www.leupold.com/
C-More http://www.cmore.com/
Leica http://en.leica-camera.com/Sport-Optics/Riflescopes/Leica-Magnus
Bushnell http://www.bushnell.com/
Meopta http://www.meopta.com/
Aimpoint http://www.aimpoint.com/
Tasco http://www.tasco.com/
Safariland http://www.safariland.com/
Wolff Springs http://www.gunsprings.com/
Hogue Grips http://www.getgrip.com/
Arredondo http://www.arredondoaccessories.com/
Våpen fortolling til Sverige https://tid.tullverket.se/svd/SVD_Information.aspx
Norsk våpenlov http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1
Endring i forskriftene http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/reglement/2000/sentrale-endringer-i-vapenforskriftene.html?id=106778
Eurosimulator http://www.hlberg.dk/eurosimulator/shooting_nor.html