Medlemskap

Medlemskap i Oslo Feltskyttere


Hvordan bli medlem ?
Ta kontakt med oss, bli med på skytebanen for å prøve ut om dette er noe for deg.
Trives du som vi tror du vil, så melder du deg inn i klubben via MinIdrett (https://mi.nif.no).
Medlemskap kan kun godkjennes av oppmann(ansvarlig) iht respektive gren og/eller styret i OFS,
dvs at praksis er at man tar kontakt og kommer innom for prøvetime, deretter søker. Ukjente personer
som søker medlemskap vil bli ignorert.

Kontingten pr år er følgende
Vanlig              1045,- NSF; Pistol, presisjon og felt.
Dynamisk       560,- DSSN; I tillegg kommer forbundskontingten.
NSF+DSSN   1395,- Kombinert vanlig pistol/felt og dynamisk(+forb.kont.).
Vi har redusert kontingent for bl.a ungdom til 560,- og ungdommer 60år+ feks vanlig/nsf til kr 610,- pr år.

Kurs pistol
Sikkerhetskurs for pistol holdes par ganger pr år, gjerne når det er flere som er av interesse. Kurset er over par kvelder teori med påfølgende prøve og skyting i praksis på bane. Merk at de som har kurset fra før trenger ikke dette på nytt.
For å søke om tillatelse om eget våpen fra politiet må både kurs være godkjent og man må være aktiv medlem i minst 6-mnd.

Dynamisk
For å bli medlem i dynamisk må man først være medlem og aktiv i vanlig/nsf-gruppen og ha ervervet eget våpen, for så å bli med på dynamisk kurs med både teori og praksis før godkjennes. For å erverve eget våpen kreves minst aktivitet i 2 år, godkjent intern prøve og deltatt på stevner/konkurranser.

Krav for deltagelse
For konkurranser og trening kreves det at kontingent/medlemskapet er betalt innen frist.