Om OFS

Oslo Feltskyttere sin historie

Oslo feltskyttere Skytterlag ble stiftet 29. august 1978 av befal i Grønland HV-område. Derav kom navnet HV-Grønland skytterlag som igjen byttet navn til Oslo Feltskyttere i 2005. Formålet var å gi befal og menige et tilbud i tillegg til den årlige «pliktskytingen» Ifm. øvelsene i HV-området.
I begynnelsen var der rifler…

De første årene var rifle skyting hovedaktiviteten. Interessen var stor og det var god tilgang til geværbaner. Etterhvert oppdaget imidlertid en eller annen i laget at det fantes mer praktiske våpen enn rifler, nemlig pistoler og revolvere. Søknad ble sendt politiet og de innvilget tillatelse til a drive med pistol skyting. Pistolgruppen ble etterhvert klubbens største aktivitet, takket være fine banemuligheter på Lutvann. Det ble en rekke gode år med stor aktivitet og mange nye medlemmer.

Til å begynne med var laget kun åpent for mannskaper og befal fra Grønland HV-område. Dette ble etterhvert opphevet fordi det var stor interesse for medlemskap blant venner og kjente, og fordi NSF lover forbyr diskriminering.
Dessverre ble det en relativt kortvarig glede. På grunn av uvettig opptreden av folk som ikke var medlem i skytterlaget ble det nesten full stopp i skytingen på Lutvann. Kun HV-personell i uniform fikk adgang til banen.

Vi måtte innskjerpe reglene for medlemskap. I praksis tok vi kun inn medlemmer med tilknytning til HV, da vi ikke hadde noe banetilbud til sivile medlemmer. Samtidig med dette begynte interessen for rifleskytingen å avta. også her ble det problemer med fast tilgang til bane.

Hele klubben var mer eller mindre “død” i tiden 85-86. Etter dette kom det endelig til en ordning med pistolbanen på Lutvann. Frem til 1989 var det skyting på Lutvann hele året. Vi la opp lys på banen, men etter brannen i Lutvann leir vinteren 1990 forsvant strømmen.

HV-02 hadde ikke penger til å legge opp strøm til banen, så der stod vi. I 1994 mistet vi Lutvann p.g.a. ombygning av leieren. Dette medførte at vi måtte ut å skaffe en ny bane.

Vi hadde Ekeberg i vinter halvåret men dette var ikke nok, for da ville klubben dø ut om sommeren. Så vi gikk ut og leide oss inn på en bane på Løvenkiold. Vi leier denne banen av OPK (Oslo Pistol Klubb).
Oppsvinget for klubben kom imidlertid i 89. Det kom «nytt blod» inn i styret og årsmøtet vedtok å blåse nytt liv i klubben. Hovedproblemet var synkende aktivitet, et utbrent styre og mangel på tilbud for de sivile medlemmene. Det mest akutte problemet var et tilbud til de sivile medlemmene. Vinteren 1990 fikk vi tilgang til Ekeberghallen (delte bane med HVKSK). Fra jan 91 fikk vi egen dag på Ekeberg (nå var det HVKSK som måtte dele bane med oss).
På Ekeberg skyter vi pistol revolver og .22 rifle. Når det gjelder pistol/revolver prøver vi å ha et trenings opplegg. I tillegg er det fri trening og av og til litt felttrening. Dette høres kanskje ikke mest spennende ut, men det er med presisjons skytingen og de programmene det her er snakk om man legger grunnlaget for å bli en god felt- og/eller dynamisk skytter. Rifleskytingen har så langt blitt drevet av våre yngste medlemmer i rekrutter, men geværene våre er fullt brukbare for de som vil holde geværferdighetene sine vedlike.

Neste mål var å skape mer aktivitet i klubben, både på dynamisk- og pistolsiden. Vi jobber aktivt med å samle i hop en gjeng som jobber mer seriøst med å bli gode skyttere.
Resultatet så langt er kursing av ledere/trenere, utdanning av RO’er i dynamisk, dommere og nybegynnere, samt satsing på nye medlemmer og rekrutterings arbeide.

Ved siden av dette har vi begynt å trene mer systematisk, anskaffet klubbvåpen for utlån på banen til de medlemmene som ikke har fått seg eget våpen (vi har nå 10 stk .22 pistoler og 1 stk .22 Krag salongrifler).
Dynamisk skyting er noe av det store for tiden.
Etter intens «lobbyvirksomhet» fra styrets side og et vellykket dynamisk riflestevne på Steinsjøfeltet i mars 1990 vedtok årsmøtet høsten 1990 at det skulle dannes en egen seksjon for dynamisk skyting, og at denne skulle meldes inn i DSSN.
Det skytes både dynamisk rifle og pistol etter DSSN/IPSC’s regler. Klubben satser primært på rifle men skyter også pistol. OFS er norges desidert beste klubb på dynamisk rifle. Vi har fostret en rekke norgesmestre i både open og standard division i rifle samt tatt lag-gullet i open hele 8 ganger samt flere sølv og broneplasser.
På EM i Bulgaria i 2012 var 3 av 4 på landslaget fra klubben og norge tok bronse.
En rekke av klubbens medlemmer ar også med på DSSN sin landslags satsning og vi gjør det veldig bra på internasjonale stevner.
Dynamisk skyting er blitt en stor internasjonal idrett som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet, gjennom både nasjonale og større internasjonale arrangementer over hele verden.
Dynamisk skyting utøves med pistol/revolver, rifle og hagle og følger et internasjonalt regelverk godkjent av IPSC.
Dynamisk skyting har ingen faste skyte­programmer. Alle oppgaver en skytter blir stilt over for vil til enhver tid være variable. Reglene vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Skytteren skal treffe målene mest mulig presist, med mest mulig kraft, på kortest mulig tid.

Mottoet «Diligentia, Vis, Celeritas» (DVC) betyr «presisjon, kraft, hurtighet» og skal gjenspeile de balanserte elementene i skyteformen.

Igloo -Spesial felt stevne
Klubben har nå deltagere på de fleste pistolstevnene, dessuten arrangerer vi flere stevner selv. Tidligere har vi hvert år i første kvartal Jan – Mars hatt vi Igloo stevnet, et tradisjonsrikt spesialfelt stevne hvor alle deltagere med militær tilknytning skyter om vandrepokaler.

På Igloo stevnet var det de siste årene mellom 90-l00 startende. Igloo stevnet var et tradisjonsrikt spesialfeltstevne. Nå har vi ikke avholdt dette stevnet siden 2005 men klubben håper dette er et stevne vi kommer til å avholde i fremtiden.

Vårsmellen – Aprobert feltstevne
Våren 2006 arrangerte vi for første gang «Vårsmellen», et approbert feltstevne som ble holdt siste søndagen i april. Da hadde vi 2OO startende! Dette er et av de største vanlige feltstevnene som har blitt arrangert i Oslo området. Denne suksessen akter vi å gjenta, men vi vil prøve å legge det til høsten neste gang.
Approbert betyr at vi følger NSF regler.
I tillegg til dette bruker vi å ha en del interne klubbstevner.

Et hyggelig sted å være
Klubben har ikke som mål å bli Norges BESTE klubb innen skyting det som vi har lagt mest vekt på er at klubben skal være et fri sted for de som trenger å slappe av og ha det hyggelig.Dette i forbindelse med en sport som kan gi litt mer en bare en ren syklubb. Vi vil ha det hyggelig og kose oss med de turene vi setter opp. Hvis dere leser på våre hjeme sider så får dere med at det er ganske sosialt å være med å skyte. Vi koser oss med de turene vi drar på og vi skyter for morro skyld. Så har du lyst å bli Norgesmester så har vi muligheten å trene deg, og skulle du ikke ha lyst så har vi kaffe og hyggelige folk rundt oss.

Dagens Status
I dag har klubben ca 120 medlemmer, og et bra tilsig av nye medlemmer. Aktiviteten på de fleste områdene er økende,og vi har både Løvenkiold og Ekeberg vi kan skyte på. I tillegg leier vi andre baner etter behov.
Klubben feltgruppe er aktive på stevner og tar en del premier fra hyllene. Vi har 3 Norges mestere i felt klubben hvorav 2 er Junior mestere og en i klasen menn. Vi har også tatt Gull i Lag på jentesiden og dette er vi meget stolte over. Vi har egentrener som hjelper skytterne med å komme seg videre slik at de kan nå sine mål. Feltgruppa har blitt mer og mer aktiv og vi tar stadig imot nye medlemmer, vi holder nybegynner kurs flere ganger i året og dette gir rom for 10 nye medlemmer på hvert kurs. Vi har som mål at det er en meningsfylt treniing og en utfordrende konkuranse for de som ønsker dette. For de som vil ha det sosialt skal vi garantert være på første plass.

Dynamisk gruppe Trener regelmessig på mandager og skyter det meste av stevner i Norge og i utlandet. Vi kan tilby RO kurs samt et hyggelig miljø blandt dyktige skyttere.
Du er hjertelig velkommen til oss så ta gjerne kontakt med en av oss i styret.