Pistol

Pistolskyting; presisjon og felt.


Sommerperioden – Løvenskiold, fra kl. 18:30.

På sommerstid trener vi på onsdager ved Løvenskiold, både presisjon og felt.

Vinterperioden – Ekeberg, fra kl. 19:30.
Oslo Feltskyttere (OFS) og Hærens våpentekniske korps skytterklubb (HVKSK) deler banen på onsdager i vinterperioden på Ekeberg(innebane). HVKSK disponerer standplass 1-10 og OFS standplass 11-20. Dette fordeles gjerne litt utover om skulle bli mange fra en av klubbene.

Klubbstevner
Vi kjører flere klubbstevner ila året, bl.a «1/2 program»(sportspistol/ finpistol og grovpistol).

Sikkerhet
Vi tar sikkerhet svært alvorlig, hvilket også bidrar til det gode miljøet. Skyteleder skal alltid visitere våpen etter avsluttet skyting.

Pris
Treningspris er kr 30,- pr kveld, hvilket dekker alle utgifter som bl.a skive, lapper mm. Ammo kommer i tillegg.